Mitä kuljetuksen ostajan täytyy tietää kuljetusliikkeen toiminnasta ennen sopimuksen solmimista

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 30.8.2013

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (21.7.2006/693) uudistui 25.4.2013. Lainmuutos asettaa entistä suuremman valvontavastuun kuljetuspalveluiden ostajalle. Kuljetuksen ostajan on varmistuttava siitä, että kuljetuksen suorittaja noudattaa lakia. Lisääntyneellä valvonnalla on merkittävä rooli kuljetusalan harmaan talouden torjunnassa.

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry ja Suomen Logistiikka ja Kuljetus SKAL ry ovat koonneet tietopaketin siitä, mitä asiakkaan on tiedettävä kuljetuspalveluita tilatessaan ja mistä lähteistä tarvittavia tietoja voi selvittää. Toivomme, että tietopaketti otetaan laajasti käyttöön. Harmaan talouden torjunta on merkittävä tehtävä, johon kaikkien osapuolten tulee osallistua.

[Dokumentti Kuljetuspalveluiden ostajan vastuu -infopaketti (1018)]

Lisätietoja:

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry

Puh. 09 4789 9480

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Puh. 09 478 999