Työtuomioistuin katsoi jälleen Veolia Vantaan työntekijöiden lakon laittomaksi

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 20.6.2013

Työtuomioistuin on 18.6.2013 antanut tuomion Veolia Transport Vantaa Oy:n työntekijöiden 3.4.2013 toimeenpanemasta yhden päivän kestäneestä lakosta. Tuomion mukaan lakko kohdistui voimassa olevaan linja-autohenkilökunnan työehtosopimukseen ja oli siten työehtosopimuslain vastainen työtaistelutoimenpide.

Työtuomioistuin tuomitsi Helsingin Seudun Linja-autohenkilökunta ry (ammattiosasto 009) maksamaan Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:lle hyvityssakkoa 3.600 euroa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta. Lisäksi ammattiosasto ja AKT velvoitettiin yhteisvastuullisesti korvaamaan Autoliikenteen Työnantajaliiton oikeudenkäyntikulut yhteensä 2.226 euroa.

Tuomio liittyy toukokuussa 2013 Veolia Vantaan työntekijöiden viikon kestäneeseen lakkoon, jonka työtuomioistuin tuomitsi laittomaksi 20.5.2013. Tuolloin työtuomioistuin tuomitsi Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n ja sen kaksi ammattiosastoa maksamaan Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:lle hyvityssakkoa seuraavasti: AKT 12.000 euroa, Helsingin Seudun Linja-autohenkilökunta ry 8.000 euroa ja AKT:n Espoon os. 048 ry 1.000 euroa. Lisäksi ne velvoitettiin korvaamaan Autoliikenteen Työnantajaliiton oikeudenkäyntikulut yhteensä 1.310,95 euroa.

Työtuomioistuimen käsittelyssä on vielä kolmas samaa asiaa koskeva kanne. Se koskee sitä, että työntekijät eivät heti työtuomioistuimen 20.5.2013 antaman tuomion jälkeen lopettaneet lakkoa, vaan jatkoivat sitä seuraavaan aamuun asti.