Laittomat työtaistelut satamissa on saatava kuriin

Tiedotus (tiedotus@alt.fi), 4.2.2013

Työtuomioistuin tuomitsi Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliiton AKT:n viime perjantaina sakkoihin laittomasta työtaistelu-uhasta. Tästä huolimatta AKT käynnisti tänään Kotkan satamassa laittoman työtaistelun. EK pitää AKT:n toimenpiteitä täysin tuomittavina ja edellyttää, että SAK ryhtyy välittömästi toimiin laittoman lakon lopettamiseksi ja satamien toiminnan turvaamiseksi. Kysymyksessä on viimeisten 8 kuukauden kuluessa jo kuudes ahtausalan työehtosopimukseen kohdistuva laiton työtaistelu.

AKT:n toiminta osoittaa, että vanhentunut työrauhasäännöstö kaipaa pikaista uudistamista. Puutteena on mm. se, että laittomista lakoista saadut tuomiot eivät ole riittäviä estämään vastuuttomia toimia.

Ulkomaankaupan logistista kilpailukykyä selvitettiin Suomen hallituksen liikennepoliittista selontekoa varten. Selvitysmiehet kiinnittivät huomiota laittomien lakkojen suureen määrään. Laittomat lakot ovat suuri häiriötekijä Suomen ulkomaankaupan logistiikassa, aiheuttavat suuria kustannuksia yrityksille ja huonontavat toimitusvarmuutta asiakkaille.

AKT on vaatinut, että Suomen satamissa perinteisesti merimiesten tehtäviin kuulunut konttilaivojen lastinkiinnitystyö siirtyisi ahtaajien työksi. Nykyinen järjestelmä on tarkoituksenmukainen erityisesti sen vuoksi, että aluksen päällikkö vastaa laivan meriturvallisuudesta ja lastin kiinnityksestä. Hänellä tulee olla oikeus kiinnityttää lasti omalla henkilöstöllään, joka tuntee laivan kiinnitysvälineistön. Asia kuuluu yksiselitteisesti yritysten liikkeenjohto-oikeuden piiriin.

Suomen konttiliikenteessä kulkee päivittäin kymmenien miljoonien eurojen arvosta vienti- ja tuontituotteita. Mahdolliset häiriöt konttiliikenteeseen aiheuttavat nopeasti suuria taloudellisia menetyksiä Suomen elinkeinoelämälle ja kansantaloudelle. Jokainen työtaistelu satamissa aiheuttaa myös kolhun suomalaisen vientiteollisuuden logistiikkaketjun luotettavuuteen kansainvälisessä kaupassa.

Lisätietoja:

asiantuntija Tuija Vehviläinen 040 751 9543


johtava asiantuntija Tiina Haapasalo 040 763 1482