Investointiodotukset heikentyneet jälleen

Tiedotus (tiedotus@alt.fi), 21.1.2013

Tehdasteollisuusyritysten kiinteät investoinnit Suomeen kasvoivat viime vuonna kohtalaisesti, mutta niiden taso jäi silti alle keskimääräisen. Kuluvan vuoden investointinäkymät ovat huomattavan epävarmat. Investointien odotetaan kääntyvän uudelleen laskuun.

Uusimpien tilastolukujen mukaan tehdasteollisuuden kotimaiset investoinnit olivat vuonna 2011 noin 3,3 miljardia euroa eli noin 14 % suuremmat kuin ennätyksellisen heikkona vuonna 2010. Investointitiedustelun mukaan investoinnit kasvoivat viime vuonna noin seitsemällä prosentilla hieman yli 3,5 miljardin euron tasolle. Alkaneena vuonna investointien ennustetaan laskevan noin 3,2 miljardin euroon. Vähennys viimevuotisesta olisi noin 9 %.

Energiasektorin investoinnit jatkuvat puolestaan varsin vilkkaina koko tarkastelukauden 2011–2013. Kuluvana vuonna niiden arvoksi odotetaan noin 1,9 miljardia euroa.

Epävarmasta kysynnästä kertoo laajennusinvestointien poikkeuksellisen pieni osuus. Tälle vuodelle suunnitelluista investoinneista vain 19 % on laajennusinvestointeja, kun niiden osuus on ollut keskimäärin noin kolmannes. Valtaosa vuoden 2013 investoinneista on korvaus- ja rationalisointi-investointeja.

Teollisuuden investoinnit ulkomaille vähenivät viime vuonna vuoden 2011 korkealta lähtötasolta. Tiedustelun vastaajayritykset investoivat ulkomaille noin 1,7 miljardilla eurolla. Noin puolet ulkomaisista investoinneista suuntautui EU-maihin ja Pohjois-Amerikkaan, puolet kehittyville markkinoille.

Suomalaisten teollisuuskonsernien ulkomaisten tytäryritysten henkilökunnan määrä kasvoi vuonna 2011, mutta viime vuonna sen raportoidaan kääntyneen laskuun. Suomalaisten teollisuuskonsernien henkilöstöstä työskentelee ulkomailla noin puolet.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tekemä teollisuuden investointitiedustelu on osa Euroopan komission harmonisoitua suhdannetiedustelujärjestelmää, ja tiedustelu tehdään EU:n osittaisella rahoituksella.

Loppusyksyllä 2012 tehtyyn tiedusteluun vastasi 239 yritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto Suomessa oli noin 73 miljardia euroa vuonna 2011. Vastaajayritykset työllistivät Suomessa lähes 173 000 työntekijää. Tiedusteluun osallistuneiden yritysten investoinnit kattavat noin 80 prosenttia tehdasteollisuuden kaikista investoinneista. Tiedustelun luvut on korotettu vastaamaan kansantalouden tilinpidon mukaisia investointeja.

EK:n tiedote

EK:n investointitiedustelu