Luottamusindikaattorit edelleen matalalla

Tiedotus (Tiedotusalt.fi), 31.12.2012

-Luottamusindikaattoreissa ei tapahtunut suuria muutoksia marraskuusta joulukuuhun. Palvelujen lukema koheni hieman, kun taas muilla toimialoilla mentiin entisestään vähän alaspäin, kertoo EK:n johtava ekonomisti Penna Urrila.

-Suhdannetilanne on jatkunut kaikilla toimialoilla keskimääräistä heikompana. Lähikuukausista ennustetaan hankalia, eikä kasvua odoteta. Teollisuudessa tuotanto supistuisi vähän. Heikoista suhdanteista kertoo myös teollisuuden matala kapasiteetin käyttöaste. Alle puolella yrityksistä on kapasiteetti täyskäytössä.

Teollisuuden luottamusindikaattori painui edelleen hieman. Tuotannon arvioidaan laskevan yhä loivasti. Sekä tilauskanta että kapasiteetin käyttöaste ovat heikoissa lukemissa. Teollisuuden luottamusindikaattori laski joulukuun tiedustelussa lukemaan -15. Edelliskuun tarkistettu saldoluku oli -13. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on +2.

Rakentamisen luottamus laski jo varsin matalalle. Tilauskanta on alle normaalin ja henkilöstön määrä alenee. Luottamusindikaattorin saldoluku painui tasolle -25. Edelliskuussa saldoluku oli -20. Indikaattori on selvästi pitkäaikaisen keskiarvonsa (-6) alapuolella.

Palvelujen luottamusindikaattori toipui hieman marraskuun matalalta tasolta. Myyntiodotukset ovat varovaiset, mutta silti hieman edelliskuuta luottavaisemmat. Indikaattori kohosi +6 pisteeseen, kun marraskuun tarkistettu saldoluku oli -4. Noususta huolimatta luottamus on varsin selvästi pitkäaikaisen keskiarvon (+16) alapuolella.

Vähittäiskaupan luottamusindikaattori laski yhä aavistuksen. Myyntiodotukset ovat melko vaatimattomat. Luottamusindikaattori laski saldolukuun -9, kun se oli edelliskuussa tasolla -8. Indikaattorin pitkäaikainen keskiarvo on 0.

EK:n tiedote

Joulukuun luottamusindikaattorit

Luottamusindikaattorit kuvin