Logistiikka- ja kuljetusalan liitot edistämään alan vetovoimaa

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 20.12.2012

Logistiikka- ja kuljetusalalla on töitä tarjolla. Sekä työnantaja- että työntekijäliitot tiedostavat, että nuoret eivät tunne alan mahdollisuuksia. Jo aikaisemmin kuljetusalan vetovoimatyötä tehnyt Kuljetusala.com tulee nyt mukaan Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelmaan, joka tukee nuorten jatko-opintoihin ja työelämään siirtymiseen liittyvää ohjausta. Nuoriso-ohjelmaa koordinoi Taloudellinen tiedotustoimisto TAT.

Logistiikka- ja huolinta-ala on tehnyt tiivistä yhteistyötä Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n sekä Suomen Huolintaliikkeiden liitto ry:n (SHL) kanssa jo maaliskuusta 2012 alkaen. Kuljetusala.comin myötä mukaan tulee viisi uutta toimijaa:

•Autoliikenteen Työnantajaliitto ry (ALT)•Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

•Logistiikkayritysten Liitto ry

•Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

•Volvo Trucks

Toimiva ja tehokas logistiikka edellytys yritystoiminnalle Suomessa

Logistiikka ja huolinta ovat kehittyviä aloja, joilta löytyy monipuolisia uravaihtoehtoja. Kuljetuspuolella autonkuljettajille olisi kysyntää jo nyt, tulevaisuudessa tarve kasvaa entisestään.

– Logistiikka on kouluissa opettajienkin keskuudessa aika vähän tunnettu ala. Alan ja sen monipuolisten työmahdollisuuksien tunnetuksi tekeminen on mieluisa tehtävä. Todella hienoa, että taustatukenani on jatkossa näin iso joukko niin työnantaja- kuin työntekijäpuolen liittoja, kertoo logistiikka-alan projektipäällikkö Marika Mertala TATista.

– PALTA ja SHL ovat olleet tyytyväisiä TATin vuoden 2012 aikana tekemään logistiikka- ja huolinta-alan vetovoimatyöhön nuorten ja oppilaitosten parissa. Kulunut vuosi on osoittanut, että alan tunnetuksi tekemiselle on ollut tarvetta, sillä oppilaitokset ovat olleet hyvin kiinnostuneita TATin toiminnasta. Hienoa, että projektiin liittyvät nyt mukaan myös Kuljetusala.comiioppilaitoksissa n kuuluvat tahot, toteaa Petri Laitinen PALTAsta ja SHL:stä.

– Tämä on luonteva jatko Kuljetusala.comin jo aiemmin tekemälle työlle. Kuljetusala on monipuolinen ja koko ajan kehittyvä ala. Sen houkuttavuus tulevaisuuden työpaikkana ja hyvät työllisyysnäkymät on vähitellen ruvettu huomaamaan myös nuorten parissa. Siitä on osoituksena viimeisten viiden vuoden aikana tapahtunut 26 prosentin kasvu yhteishaun hakijoissa logistiikan perustutkintoon, sanoo ALTin toimitusjohtaja Mari Vasarainen.

Lisätietoja

 a
 a
 a

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT, Marika Mertala, projektipäällikkö, logistiikka-ala, marika.mertalatat.fi, 040 708 8176


Autoliikenteen Työnantajaliitto ry ALT, Mari Vasarainen, toimitusjohtaja, mari.vasarainenalt.fi, puh. 040 511 6959

PALTA, Petri Laitinen, logistiikan toimialapäällikkö, petri.laitinenpalta.fi, puh. 040 5881 071