Kohti toimivaa monikulttuurista työyhteisöä

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 30.11.2012

Työterveyslaitoksen Maahanmuuttajan onnistuminen työssä -hanke (MOT) tuottaa tietoa ja tukea maahanmuuttajavaltaisten työpaikkojen esimiehille.

Suomalaiset työyhteisöt ovat etniseltä kirjoltaan yhä monimuotoisempia myös kuljetusalalla. Työterveyslaitoksen MOT -hankkeessa tarkastellaan venäläisten, somalialaisten ja kurditaustaisten palkansaajien työssä onnistumista ja onnistumisresursseja. Tavoitteena on paikantaa ne voimavaratekijät, jotka edistävät maahanmuuttajien onnistumista työelämässä. Hanke perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen keräämään, Suomen oloissa ainutlaatuiseen määrälliseen haastatteluaineistoon.

Työterveyslaitoksen hankkeessa tuotetaan käytännönläheinen opas maahanmuuttajatyöpaikoille henkilöstöhallinnon ja esimiesten toiminnan tueksi. Opasta tukeville verkkosivuille rakennetaan lisäksi resurssimittari, jonka avulla työnantajat voivat mitata, missä määrin työyhteisö ottaa huomioon monietnisyyteen liittyvät kysymykset ja millä osa-alueilla on kehitettävää.

Opas ja resurssimittari ovat työyhteisöjen käytettävissä lokakuussa 2013. Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto. Autoliikenteen Työnantajaliitto on mukana hankkeessa.

 a
 a

Yhteystiedot:


Työterveyslaitos, projektipäällikkö Minna Toivanen p. 030 474 2665 / minna.toivanenttl.fi

Työterveyslaitos, tutkija Kirsi Yli-Kaitala p. 030 474 2026 / kirsi.yli-kaitalattl.fi

[Dokumentti Tiedote 30.11.2012 (913)]