Työtapaturmatilastot vuodelta 2011 julkaistu

Tiedotus (Tiedotusalt.fi), 11.10.2012

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto on julkaissut työtapaturmatilastot vuodelta 2011. Lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvattiin vuonna 2011 yhteensä 131 371 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa, näistä 22 723 sattui kodin ja työpaikan välisellä matkalla (työmatkatapaturma). Työtapaturmien lukumäärä kasvoi vuodesta 2010 noin 6 prosenttia.

Työpaikkatapaturmien taajuus vuonna 2011 oli 31,3 työpaikkatapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohti. Taajuus nousi vuodesta 2010 noin 3,6 prosenttia. Keskimäärin yhdelle kahdestakymmenestä palkansaajasta sattui työpaikkatapaturma vuonna 2011.

Kuolemaan johtaneiden työtapaturmien osalta käytettävissä on vuoden 2010 tilastotiedot. Vuonna 2010 työtapaturmissa kuoli 51 palkansaajaa, 33 työpaikkatapaturmissa ja 18 työmatkatapaturmissa. Työtapaturmaisten kuolemantapausten määrä nousi vuodesta 2009, jolloin 37 palkansaajaa kuoli työtapaturmaisesti.

Kuljetusalan riskitekijät

Tapaturmatilastojulkaisun mukaan kuljetusalan työ sisältää paljon liikkumista, tavaroiden siirtämistä ja esineiden käsittelyä. Tämä näkyy myös työtapaturmissa. Vuonna 2011 yhteensä noin 44 % työpaikkatapaturmista sattui liikkumisen yhteydessä, 17 % esineitä käsiteltäessä ja 17 % taakkaa käsivoimin siirtäessä. Erilaisten kulkuvälineiden tai siirtolaitteiden käytön yhteydessä sattui n. 7 % työpaikkatapaturmista.

Tavarankuljetukseen ja varastointiin liittyy monia erilaisia käsittely-, lajittelu, kuormaus- ja siirtovaiheita. Tavaroita siirretään sisätiloista ajoneuvoihin ja takaisin sisätiloihin erilaisia apuvälineitä käyttäen. Kaikki tavarankäsittelypaikat eivät ole säältä suojattuja ja ensisijaisesti tavaransiirtoihin suunniteltuja, esimerkiksi kapeat käytävät ja ovet, kynnykset ja portaat vaikeuttavat kuljettajien työtä. Kaupunkialueilla ahtaus ja niukat pysähtymispaikat vaikeuttavat osaltaan tavarankuljetusta.

Henkilöliikenteen kuljettajille sattuu paljon liikkumiseen (etenkin talvella) ja tavaroiden kantamiseen liittyviä työpaikkatapaturmia. Vahingoittuminen aiheutuu usein kaatumisesta tai äkillisestä kuormittumisesta.

Kuljetusalan työtapaturmien ennaltaehkäisemiseksi olisikin tärkeää, että kiinteistön ja kulkuväylien hoitotoimet, kuten lumenluonti ja hiekoitus, tehtäisiin riittävän varhain ennen tavarankuljetusten alkamista.

Liikenneonnettomuuksien osuus työpaikkatapaturmien lukumäärästä on suhteellisen pieni. Kuolemaan johtaneista kuljetusalan tapaturmista sen sijaan suurin osa on liikenneonnettomuuksia.

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton tiedote

Työtapaturmat – Tilastojulkaisu 2012

Tilastokirja 2012 esitysgrafiikka

Tilastokirjan taulukot 2012