Tehokas liikennevalvonta edellyttää erikoisosaamista

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 3.10.2012

Liikennevalvonnan parantamisessa kymmenien miljoonien mahdollisuus

Liikkuvan poliisin lakkauttamista perustellaan kirjanpidollisesti noin kuuden miljoonan euron säästöillä. Asiasta päätettäessä tämä euromäärä on aiheellista kytkeä laajempaan viitekehykseen, liikennevalvonnan turvallisuusvaikutukseen, jolle sillekin on laskettavissa hinta.

Uusimman Liikenneviraston julkaiseman Tieliikenteen ajokustannusten laskenta 2010 -ohjeen mukaan yhden säästetyn ihmishengen hinta on 2,364 miljoonaa euroa, jonka päälle tietysti tulevat rahassa mittaamattomat inhimilliset seuraukset. Karkeasti arvioiden haettava säästö, kuusi miljoonaa euroa olisi siis vajaat kolme ihmishenkeä.



Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat arvioivat tutkimustensa yhteydessä muun muassa turvalaitteen käytön vaikutusta. Alla olevassa kuvaajassa on tarkasteltu onnettomuuksissa kuolleita henkilöitä, jotka eivät käyttäneet turvalaitetta.

Tutkijalautakuntien arvion mukaan vuosittain voitaisiin varmuudella säästää ainakin noin 50 miljoonaa euroa, jos turhat kuolemat vältettäisiin turvalaitetta käyttämällä. Turvalaitteen käyttämättömyyden kustannus on todellisuudessa paljon suurempi, sillä vakavasti vammautuneet, turvalaitetta käyttämättömät onnettomuuksien osalliset tulevat yhteiskunnalle vielä kalliimmaksi.

Lisää säästömahdollisuuksia saadaan, kun huomioidaan, että tien päällä tehtävällä valvonnalla voidaan puuttua rattijuopumuksiin, ylinopeuksiin ja muuhun piittaamattomuuteen aina ajoneuvojen teknisiin vikoihin asti. Kuolemaan johtaneiden moottoriajoneuvo-onnettomuuksien aiheuttajakuljettajista melkein puolet ajoi humalassa (yli puoli promillea) tai ylinopeutta (yli 10 km/h).

Kaikkiaan liikennekuolemissa hävitään vuosittain noin 600 miljoonaa euroa, minkä päälle tulevat vammautumisista aiheutuvat raskaat kulut. Yhteiskunnassa todellisia säästöjä haettaessa ammattitaitoisen ja tehokkaan Liikkuvan poliisin lakkauttamisen sijaan tulisi pikemminkin pohtia nykyisen järjestelmän edelleen kehittämistä. Pitkäjänteisellä liikennevalvonnan parantamisella saavutettavissa oleva kokonaissäästö on merkittävästi suurempi kuin asiaan vihkiytyneen poliisin erikoisyksikön lakkauttamisella haettava lyhytnäköinen hallintokulu.

Todellisuudessa puhtaaksi hallintoratkaisuksi puetulla kaavailulla rapautetaan Liikkuvaan poliisiin vuosikymmenien aikana rakennettu erikoisosaaminen ja ammattitaitoisten kollegojen vertaistukiverkosto.