Tasa-arvohankkeiden hyviä käytäntöjä selvitetty

Tiedotus (tiedotus@alt.fi), 10.9.2012

Työ- ja elinkeinoministeriön tuore selvitys ”Sukupuolten tasa-arvon hyvät käytännöt” tarjoaa katsauksen Suomessa 1980-luvulta alkaen toteutettujen tasa-arvohankkeiden hyviin käytäntöihin. Yhtä kattavaa koontia ei Suomessa ole aiemmin tehty.

29.8.2012 julkistettu selvitys osoittaa, miten erityyppisiä ja erilaisiin ympäristöihin soveltuvia käytäntöjä ja innovaatioita on kehitetty. Selvitys tarjoaa ideoita ja keinoja toiminnan kehittämiseen tasa-arvon edistämiseksi. Parhaimmillaan selvitys innostaa keskusteluun siitä, minkälaisia visioita Suomessa on tasa-arvosta sekä arvioimaan tasa-arvohankkeiden tähänastisia tuloksia.

Autoliikenteen alalta esimerkkinä on mainittu NaisWay –hanke 2004-2008. Siinä naisten osaamista tuettiin ja kehitettiin siten, että he etenisivät perinteisesti miesten hallussa oleviin koulutus- ja johtotehtäviin kuljetus- ja logistiikka-alalla.

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote

Sukupuolten tasa-arvon hyvät käytännöt -selvitys