Kevätkaudella viime vuotta vähemmän työtaisteluja

Tiedotus (tiedotus@alt.fi), 3.9.2012

EK:n työmarkkinatilaston ennakkotietojen mukaan vuoden 2012 toisella neljänneksellä oli 23 työtaistelua. Työtaisteluista 21 oli lakkoja ja 2 lakon uhkaa. Toimeenpannuista lakoista yhtä lukuun ottamatta kaikki olivat laittomia lakkoja.

– Työtaisteluja on ollut vuoden alkupuoliskolla selvästi vähemmän, kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Tähän on vaikuttanut erityisesti se, että melkein kaikilla aloilla työehtosopimukset ovat voimassa raamisopimuksesta johtuen, eikä keväällä ole neuvoteltu, arvio EK:n asiantuntija Tuija Vehviläinen.

Vuoden 2012 ensimmäisellä puolivuotiskaudella on ollut yhteensä 40 työtaistelua. Toimeenpannuista lakoista 34 oli laittomia. Alkuvuoden työtaisteluihin osallistui liki 5900 työntekijää. Menetettyjä työpäiviä työtaisteluista aiheutui yli 7600 päivää. Yleisimmät syyt työtaisteluihin ovat olleet työvoiman vähennys tai sen uhka sekä palkkavaatimukset tai muut palkkaerimielisyydet sekä muut yrityksen sisäiset syyt.

– Laittomista lakoista on tullut vakiintunut tapa, johon turvaudutaan varsin herkästi. Nyt pitäisi vallita työrauhan. Vaikuttaa siltä, että silloin kun työehtosopimukset ovat voimassa, työtaisteluja riittää laittomien lakkojen vuoksi. Laittomia lakkoja oli vuoden toisella neljänneksellä kuitenkin kaksikymmentä, Vehviläinen muistuttaa.

Toisen vuosineljänneksen työtaisteluihin osallistui yli 4100 työntekijää. Menetettyjä työpäiviä työtaisteluista aiheutui runsaat 5500 päivää.

EK:n tiedote