Hallituksen periaatepäätös uudesta työpolitiikasta

Tiedotus (tiedotus@alt.fi), 31.5.2012

Hallitus on tehnyt periaatepäätöksen työmarkkinoiden toimivuuden ja työvoiman tarjonnan turvaamiseksi. Periaatepäätökseen on linjattu uudet työpoliittiset avaukset ja kehittämiskohteet. Tavoitteena on lyhentää työttömyyden keskimääräistä kestoa 14 viikosta 12 viikkoon sekä nostaa työllisyysaste 72 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä.

Työelämän kehittämisstrategialla tavoitellaan Suomeen Euroopan parasta työelämää vuonna 2020.

Suomen työpolitiikan kultaisen kolmion muodostavat periaatepäätöksen linjaukset: tukea nopeaa siirtymistä työstä työhön, tukea elinkeino- ja työelämän jatkuvaa uusiutumista sekä saada käyttöön koko työvoimapotentiaali. Linjausten toimeenpanon kulmakivinä ovat aktiivinen työvoimapolitiikka, työhön kannustava sosiaaliturva, tasapainoinen työlainsäädäntö sekä hyvä työelämä.

Työelämän kehittämisstrategian taustalla on huoli Suomen kilpailukyvyn haasteista sekä väestön ikärakenteen ja tuotantotapojen muuttumisesta. Työelämän kehittäminen on välttämätöntä, jotta työn tuottamistapojen muutoksiin pystytään vastaamaan, työuria pidentämään ja työn tuottavuutta nostamaan.

Hallituksen periaatepäätöksen toteuttamista jatketaan seuraavilla hallituskausilla hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen yhteistyönä. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää valtiovallan toimien ohella, että työnantajat ottavat vastuuta työllistämisestä ja työelämän kehittämisestä sekä kansalaiset työllistävyytensä parantamisesta.

Työpoliittinen periaatepäätös on valmisteltu ja toimeenpannaan hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteistyönä. Hallitus palaa periaatepäätöksen toimeenpanoon vuoden 2013 väliarvioinnissaan sekä vuosittain budjettiriihen yhteydessä.

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote

Työelämän kehittämisstrategia

Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus -ohjelma