Mihin ongelmaan kansalaisten koulutustileillä haetaan ratkaisua?

Mihin ongelmaan kansalaisten koulutustileillä haetaan ratkaisua?

Tiedotus (tiedotus a alt.fi), 30.5.2012

Hallitusohjelman mukaisesti hallitus selvittää aikuiskoulutuksen julkisen rahoituksen uudistamista. Tavoitteena on tukea kansalaisten yksilöllisiin koulutustarpeisiin vastaamista siirtymällä kansalaisten henkilökohtaisiin koulutustileihin.Opetusministeri Jukka Gustafsson asetti viime marraskuussa selvityshenkilöt tekemään ehdotuksen kansalaisten henkilökohtaisten koulutustilien muodosta ja käyttöönotosta. Koulutustili on aikuiskoulutuksen rahoitusmuoto, jossa osoitetaan henkilökohtaiselle tilille rahoitusta, jota voidaan käyttää koulutusmaksujen kattamiseen. Koulutustili voi olla koko aikuisväestön käytettävissä oleva rahoitusmuoto tai se voidaan kohdistaa vain erityistä tukea tarvitseville ryhmille. Tilien toivotaan lisäävän yksilöiden moninaisten koulutuksellisten tarpeiden huomioimista koulutusten suunnittelussa ja vahvistavan sitoutumista elinikäiseen oppimiseen.Juuri valmistuneessa väliraportissa esitellään koulutustileille asetettuja tavoitteita eri näkökulmista.– Selvityksen toimeksiannon näkökulmana on yksilöllisiin koulutustarpeisiin vastaaminen. Aikuiskoulutusta ei voida kuitenkaan kehittää vain yksilöiden näkökulmasta, vaan parhaimmillaan se vastaa sekä yksilöiden että työnantajien tarpeisiin. Tästä esimerkkinä on ammatillinen näyttötutkintojärjestelmä, toteaa koulutusasiantuntija Mirja Hannula EK:sta.– Yhdeksi keskeiseksi koulutustilimallin tavoitteeksi on määritelty koulutuksellisen tasa-arvon lisääminen. Raportissa kuitenkin todetaan, että tähän tavoitteeseen vastaamiseen tarvitaan muita keinoja, jatkaa Hannula.Koulutustilimallin vaikutuksista tarvitaan lisää tietoaSelvitystyö jatkuu ja loppuraportti valmistuu marraskuussa 2012. Selvityshenkilöiden tukena toimii laajapohjainen ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana Hannula toimii.– Seuraavassa vaiheessa on tärkeää pystyä kuvaamaan, mitä vaikutuksia koulutillien käyttöönotolla olisi muun muassa koulutustarjontaan, koulutuksen järjestämisedellytyksiin ja koulutuksen laatuun sekä vaikuttavuuteen niin yksilön kuin työnantajan näkökulmista. Keskeinen kysymys on kenen näkökulmasta ja lähtökohdista nykyinen julkisesti rahoitetun aikuiskoulutuksen rahoitus kohdennettaisiin toisin, jatkaa Hannula.Keskustelu käynnistyy Otakantaa.fi –palvelussaKansalaiset voivat osallistua koulutustilikeskusteluun Otakantaa.fi-foorumilla 29.5. alkaen. Palautetta toivotaan muun muassa siitä, millaista koulutusta hankkisit koulutustilien avulla ja millaista tukea ja tietoa tarvitsisit, jotta pystyisi hankkimaan itselleen sopivaa koulutusta.EK:n tiedoteOpetus- ja kulttuuriministeriön selvitys henkilökohtaisista koulutustileistäOtakantaa.fi -foorumi

Takaisin