Menestyvä ja kasvava talous tarvitsee kasvua tavoittelevia yrityksiä

Tiedotus (tiedotus@alt.fi), 16.5.2012

Uusien yritysten perustaminen ja parhaiden yritysten rivakka kasvu ovat välttämättömiä rakennemuutokselle ja tuottavuuskasvulle. Menestyvä ja kasvava talous tarvitsee kasvua tavoittelevia yrityksiä. Kasvuhakuinen yrittäjä on tärkeä linkki innovaatiotoiminnan panosten ja niistä saatavien yhteiskunnallisten hyötyjen välillä. Työ- ja elinkeinoministeriön ”Kasvuyrityskatsaus 2012” kertoo kasvuyritysten määrästä ja roolista Suomessa viimeisimmän saatavissa olevan tiedon valossa.

Kasvuyritysten pieni joukko, vajaat 700 yritystä, loi vuosien 2007 – 2010 kuluessa 51 500 työpaikkaa. Tämä vastaa noin puolta yli kymmenen hengen yritysten työpaikkojen lisäyksestä. Seitsemän kymmenestä kasvuyrityksestä on palvelualoilla. Yksittäisistä toimialoista kasvuyritysten osuus oli korkein tietointensiivisissä palveluissa ja vähiten niitä on korkeamman teknologian teollisuustoimialoilla. Kasvuyrityksistä 14 prosenttia harjoittaa vientiä, kun muista yrityksistä sitä tekee joka neljäs. Toisaalta kasvuyritys on muita yrityksiä todennäköisemmin ulkomaalaisomistuksessa.

Yli puolet maamme kasvuyrityksistä on alle kymmenvuotiaita. Vain joka kymmenes on yli 25-vuotias. Kahdessa kolmasosassa yrityksissä on lähtökohtaisesti alle 20 työntekijää. Lähes puolet kasvuyrityksistä ja noin kolmannes kaikista yrityksistä on Uudellamaalla. Suhteessa paikalliseen yrityskantaan myös Pirkanmaa, Keski-Suomi ja Etelä-Savo ovat kasvuyritysintensiivisiä.

Kasvuyrityskatsaus 2012 julkaistiin 16.5.2012..

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote

Kasvurityskatsaus 2012