Laajasta työmarkkinaratkaisusta syntyi sopu

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 13.10.2011

Keskusjärjestöjen neuvottelutulos laajasta työmarkkinaratkaisusta on valmistunut. Asian vahvisti EK:n toimitusjohtaja Mikko Pukkinen. Sopimukseen on kirjattu yhteensä 4,3 prosentin palkankorotukset hieman runsaan kahden vuoden sopimuskauden aikana.

Korotus on ensimmäisten 13 kuukauden aikana 2,4 prosenttia ja tätä seuraavalla 12 kuukauden jaksolla 1,9 prosenttia.

Mikäli sopimus toteutuu, sopimukseen sitoutuneiden alojen palkansaajille maksetaan lisäksi 150 euron suuruinen kertaerä, joka maksetaan vuoden 2012 ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä. Kertaerän maksamisen ajankohdasta ja edellytyksistä on kuitenkin mahdollista sopia myös toisin.

Kertaerän saavat vain henkilöt, joiden työ- tai virkasuhde on jatkunut keskeytymättä vähintään kolme kuukautta ennen erän maksuajankohtaa.

Sopimuksen mukaan vuorotteluvapaakorvauksiin ei tule hallituksen esittämiä muutoksia.

Palkansaajajärjestöjen hallitukset kokoontuvat puoliltapäivin käsittelemään raamisopimusta.

Valtioneuvosto järjestää asiasta tiedotustilaisuuden eduskunnassa kello 15.30 alkaen.

Lähde: YLE Uutiset