Sairauspoissaolojen väheneminen loppui lyhyeen

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 24.8.2011

Sairauspoissaolojen väheneminen pysähtyi ja kääntyi uudelleen nousuun, osoittaa EK:n työaikatiedustelu vuodelta 2010. Sairauspoissaolojen väheneminen vuonna 2009 antoi odottaa pysyvämpää käännettä parempaan, kun poissaolot olivat pitkään lisääntyneet.

Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan vuonna 2010 teollisuuden työntekijöiden sairauspoissaolot jälleen lisääntyivät. Sairauspoissaoloprosentti nousi edellisvuodesta 0,2 prosenttiyksikköä ja oli 6,2 prosenttia teoreettisesta säännöllisestä työajasta.

– Sairauspoissaolojen kehitys näyttää edelleen osuvan yhteen talouden suhdanteiden kanssa. Teollisuuden pahin taantumavaihe ohitettiin vuonna 2010, mikä näkyy myös sairauspoissaolojen lisääntymisenä, kommentoi tuloksia EK:n asiantuntija Seppo Saukkonen.

– Se, että sairauspoissaoloja ei ole saatu käännettyä laskuun, on vakava viesti myös ajankohtaiseen työhyvinvointia ja työuria koskevaan keskusteluun. Yritys- ja työpaikkatasolla on löydettävä tehokkaat lääkkeet poissaolojen kasvun hillitsemiseksi.

– Monilla aloilla ja monissa yrityksissä on pyritty aktiivisilla ja tavoitteellisilla hankkeilla vaikuttamaan poissaoloihin ja vähentämään niitä. Tätä työtä on syytä tehostaa.

– Sairauspoissaolot ja myös muut työstä poissaolot ovat yrityksissä tärkeitä indikaattoreita työterveyshuollon ja työhyvinvoinnin mittareina. Poissaolojen seuranta on yrityksille tärkeää myös niiden aiheuttamien välittömien ja välillisten kustannusten takia, sanoo Saukkonen.

Lähde: EK 23.8.2011