Satamaoperaattorit ry vie AKT:n jatkuvat laittomat työtaistelut työtuomioistuimeen

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 10.3.2011

Satamaoperaattorit ry

Lehdistötiedote 10.3.2011

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry on julistanut tänä aamuna Finnlinesin laivat käsittelysaartoon. AKT:n julistama työtaistelutoimi on lainvastainen.

Kysymyksessä on jo neljäs Finnlines Oyj:hin ja Finnsteve-yhtiöihin kohdistuva laiton työtaistelu kahden kuukauden kuluessa. Satamaoperaattorit ry vie kaikki kyseiset työtaistelut työtuomioistuimen käsiteltäviksi.

Työtaistelut johtuvat AKT:n ilmoituksen mukaan Finnsteve-yhtiöiden eli Finnlinesin ahtausliiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden työvoimavähennyksistä. Kyseiset yhtiöt ovat kuitenkin tuottaneet viimeisten 2,5 vuoden aikana 30 miljoonaa euroa tappiota, joten yhtiöillä on ollut vahvat taloudelliset perusteet työvoimanvähennyksille.

Finnlines Oyj on merkittävin roro-laivojen operaattori Suomen ja muun Euroopan välillä. Finnlinesin laivat liikennöivät muun muassa Helsingin, Kotkan, Turun ja Rauman satamiin. Roro-laivoissa kuljetetaan kappaletavaraa muun muassa rekoilla ja perävaunuilla. Jatkuvat työrauhahäiriöt vahingoittavat laajasti Suomen elinkeinoelämää ja heikentävät sen kilpailukykyä maailmalla.