Loimaan logistiikkakoulutusta kiiteltiin kilpaa

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 15.2.2011

Autoliikenteen Työnantajaliiton toimitusjohtaja Hannu Parvela kiitti eilen Loimaan ammatti- ja aikuisopistoa, joka aloitti vuoden 2009 logistiikkakoulutuksen ja on sen jälkeen panostanut koulutukseen tuntuvasti.

– Olette juuri oikealla tiellä ja koulutatte alalle, jolla on huutava työvoimapula, joka pahenee. Aloituspaikkoja on maassamme 1 200 ja vuosittain tarvitaan 4 000–5 000 ammattitaitoista kuljettajaa. Valtiovallan pitää nopeasti huomioida koulutusvaje opetuspaikoista päätettäessä, Parvela huomioi.

Parvela korosti kuljetusalan merkitystä, sillä se on maamme verisuonisto eikä teollisuuden ja kaupan aputoimiala.

– Kuljettaminen ei ole pelkkää ajamista, vaan siinä tarvitaan monia taitoja ja tietoja kielitaito huomioiden. Kuljetusala tarvitsee uuden, koulutetun sukupolven. Ala tarjoaa itsenäisen, monipuolisen ja varman työpaikan, sillä maantiekuljetuksia ei voida siirtää ulkomaille. Lisäksi palkkaus on kilpailukykyinen muihin aloihin verrattuna.

Ammattitaitoisella autonkuljettajalla on erikoistumismahdollisuuksia, uranousuakin sekä jatko-opintopaikkoja ammattikorkea- ja tiedekorkeakouluun asti.

ENSIMMÄISET logistiikan perustutkinnon suorittaneet autonkuljettajat valmistuvat Loimaan ammatti- ja aikuisopistosta ensi vuoden keväällä. Eilen vietettiin Hämeentien yksikön yhteyteen viime joulukuussa valmistuneen uuden opetushallin avajaisia, ja ilmassa oli innostunut tunnelma

– Jo 2000-luvun alussa mietittiin logistiikka-alan koulutusta, mutta tarvittavien investointien vuoksi siitä luovuttiin. Kun asiaa mietittiin toistamiseen, päätettiin aloittaa koulutus, onneksi, lehtori Asko Valli sanoi.

Vaikka Valli sanoi epäilleensä koulutuksen sijoittamista Hämeentien yksikön yhteyteen, hän on havainnut sen toimivaksi.

– Täällä on hyvät tilat ja synerergiaetuja luonnonvara-alan kanssa. Samoin kahden hehtaarin harjoituskenttä on aivan opetushallin tuntumassa. On hienoa, että koulutuskuntayhtymä on investoinut alaan.

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän johtaja Risto Sinervo kertoi viimeisen viiden vuoden aikana investoidun tekniikan ja liikenteen alalle 4.5 miljoona euroa rakennuksiin ja miljoonan verran opetusvälineisiin. Koko postista logistiikka on saanut yhden kolmasosa.

Artikkeli kokonaisuudessaan löytyy Loimaan Lehdestä:

Loimaan logistiikkakoulutusta kiiteltiin kilpaa (Loimaan Lehti 15.2.2011)