Viime vuoden työtaisteluista 65 % oli teollisuudessa ja 2 % autoliikenteessä

Viime vuoden työtaisteluista 65 % oli teollisuudessa ja 2 % autoliikenteessä

ALT tiedotus (tiedotus a alt.fi), 4.2.2011

EK:n työmarkkinatilaston mukaan EK:n jäsenyrityksissä oli vuonna 2010 yhteensä 206 työtaistelua. Työtaisteluja oli eniten toisella ja viimeisellä vuosineljänneksellä. Niitä tilastoitiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 51, toisella neljänneksellä 76, kolmannella neljänneksellä 16 ja neljännellä neljänneksellä 63.Työtaisteluista 65 % oli teollisuudessa. Kuljetus- ja liikennealojen osuus työtaisteluista oli 18 % ja palvelualojen osuus 16 %.Työtaisteluista lakkoja oli 155 kappaletta. Näistä 128 eli yli 80 prosenttia oli laittomia. Työtaistelut ovat olleet useimmiten laittomia joko siitä syystä, että voimassa olevan työehtosopimuksen työrauhavelvoitetta on rikottu tai ennakkoilmoitusaikaa ei ole noudatettu.Työtaisteluista aiheutuneet menetykset kasvoivatTyötaisteluihin osallistui vuonna 2010 yli 137 000 työntekijää. Työtaisteluissa menetettiin 305 362 työpäivää, mikä on reilusti yli kolminkertainen määrä edellisvuoden menetyksiin verrattuna. Suurimmat menetykset koettiin kaupan alan, elintarviketeollisuuden ja ahtausalan keväisissä työtaisteluissa.Työtaistelujen yleisimmät ilmoitetut syyt vuonna 2010 olivat  • alan työehtosopimus (32 %),
  • työnjohdollinen menettely tai työn järjestelyt (18 %),
  • työvoiman vähennys tai sen uhka (17 %),
  • palkkavaatimus tai palkkaerimielisyys (12 %).


Vuonna 2009 yleisin syy työtaisteluille oli työvoiman vähentäminen.Autoliikenteessä viisi työtaisteluaAutoliikenteen Työnantajaliiton jäsenyrityksissä tilastoitiin vuonna 2010 olleen viisi työtaistelua, jotka kaikki olivat laillisia lakkoja ja liittyivät alan työehtosopimusneuvotteluihin.Työtaisteluihin osallistui yhteensä 6056 työntekijää ja niissä menetettiin 6481 työpäivää. Suhteutettuna EK:n piirissä tilastoituihin kaikkiin työtaisteluihin autoliikenteen osuudet olivat seuraavat: työtaisteluiden määrä 2 prosenttia, osallistuneiden työntekijöiden määrä 4 prosenttia ja menetettyjen työpäivien määrä 2 prosenttia kaikista vuonna 2010 tilastoiduista työtaisteluista.Katso lisää aiheesta:EK:n työtaistelutilastot

Takaisin