EK:n Investointitiedustelu

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 19.1.2011

Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Lehdistötiedote


19.1.2011

Johtava ekonomisti Penna Urrila:

Pitkä investointilama päättymässä vähitellen

Kuluvalle vuodelle kohtalaisia investointien kasvuodotuksia

Tehdasteollisuusyritysten kiinteät investoinnit Suomeen supistuivat finanssi- ja talouskriisin vuoksi merkittävästi vuosina 2008 ja 2009. EK:n investointitiedustelun mukaan investoinnit kääntyivät kuitenkin viime vuonna kasvuun, mutta niiden taso jäi vielä matalaksi. Investointiaste pysyy vuosina 2009–2011 melko vakaana, sillä investointien lisäksi myös jalostusarvo on reagoinut voimakkaasti suhdannetilanteeseen.

Toteutuneet investoinnit vuonna 2009 olivat Tilastokeskuksen mukaan hieman alle 3,7 miljardia euroa. Investointitiedustelun mukaan investoinnit kasvoivat viime vuonna hieman yli kymmenesosalla. Samanlainen vauhti jatkuisi kuluvanakin vuonna.

Energiasektorin investoinnit laskivat korkealta lähtötasolta vuonna 2010. Tänä vuonna niiden ennustetaan kuitenkin kääntyvän selvään kasvuun, jolloin tehdasteollisuuden ja energia-alan yhteenlasketut kiinteät investoinnit kasvaisivat noin 15 %. Investointien arvo nousisi noin 6,4 miljardiin euroon.

Varovaisista näkymistä kertoo korvausinvestointien suuri osuus kaikista investoinneista. Tänä vuonna peräti 45 % investoinneista olisi korvausinvestointeja – laajennusinvestointien osuus olisi vain 24 %.

Teollisuuden investoinnit ulkomaille laskivat voimakkaasti vuonna 2009, ja viime vuonna niiden taso aleni yhä jonkin verran. Tiedustelun vastaajayritykset investoivat ulkomaille noin 1,5 miljardilla eurolla. Taso on 2000-luvun matalin. Kehittyvien markkinoiden kasvusta huolimatta noin kaksi kolmasosaa investoinneista suuntautui EU-maihin ja Pohjois-Amerikkaan.

Suomalaisten teollisuuskonsernien ulkomaisten tytäryritysten henkilökunnan määrä laski vuonna 2009, mutta vähennys jäi jonkin verran loivemmaksi kuin kotimaassa. Viime vuonna ulkomailla työskentelevän henkilöstön määrä lähti uudelleen kasvuun. Suomalaiskonsernien palveluksessa työskenteli ulkomailla noin 400 000 henkilöä.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tekemä investointitiedustelu on osa EU:n harmonisoitua suhdannetiedustelujärjestelmää. Tiedusteluun vastasi 255 teollisuusyritystä. Tiedusteluun vastanneiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto Suomessa oli noin 67 miljardia euroa vuonna 2008. Vastaajayritykset työllistivät Suomessa noin 178 000 työntekijää. Tiedusteluun osallistuneiden yritysten investoinnit kattavat noin 80 prosenttia tehdasteollisuuden kaikista investoinneista. Investointitiedustelun luvut on korotettu vastaamaan kansantalouden tilinpidon mukaisia investointeja.