EK:n tiedote Hetemäen työryhmän loppuraportista

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 22.12.2010

Elinkeinoelämän keskusliitto EK

21.12.2010

Lehdistötiedote

EK Hetemäen työryhmän loppuraportista:

Verorakennetta kehitettävä talouskasvua, yrittäjyyttä ja työllisyyttä tukevaksi

Elinkeinoelämän keskusliitto EK pitää tärkeänä, että alivaltiosihteeri Martti Hetemäen verotyöryhmä on tarkastellut verotusta kokonaisuutena ja tehnyt kattavan esityksen verotuksen rakenteellisesta uudistamisesta.

Talouspolitiikan peruslinjan tulee lähivuosina tukea ennen kaikkea talouskasvua, ja sillä pitää varmistaa julkisen talouden kestävyysvajeen kurominen umpeen. Julkisten menojen hallinta on tärkein keino julkistalouden tasapainottamisessa, mutta sen lisäksi verotuksen tulee kannustaa työn tekemiseen, yrittämiseen ja osaamisen kehittämiseen.

Talouskasvun näkökulmasta yhteisöverokannan kilpailukyvyn parantaminen, verotuksen painopisteen siirtäminen pois työn verotuksesta sekä korkeimpien marginaaliveroasteiden alentaminen ovat kannatettavia. Myös työryhmän ehdotukset veropohjan laajentamisesta vähennysjärjestelmää karsimalla ovat perusteltuja.

Esitys yhteisöveron laskemisesta 22 prosenttiin on merkittävä ja tärkeä toimenpide, joka tukee talouden kasvua ja yritysten toimintaedellytyksiä. Yhteisöverokantaa pitää alentaa riittävästi, jotta se antaa oikean signaalin Suomen kasvuhalusta ja yrittämiseen kannustavasta toimintaympäristöstä. Tämä edellyttäisi yhteisöverokannan laskemista 20 prosenttiin.

Loppuraportissaan työryhmä esittää valmisteverotuksen kiristämistä. Energia- ja ympäristöverojen muutoksilla ei pidä kuitenkaan heikentää suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja kasvumahdollisuuksia.

Yrittämisen kannusteiden kannalta on valitettavaa, että työryhmä esittää kiristystä pääomatulojen ja osinkojen verotukseen. Myös pääomaverotus tulee säilyttää kansainvälisesti kilpailukykyisenä, ja osinkoverotuksella pitää kannustaa yrityksiä kasvuun. Tästä näkökulmasta pääomaverokannan nostaminen olisi erittäin ongelmallista.

Osinkoverotuksen kansainvälisenä suuntauksena on viime vuosina ollut pikemminkin verotuksen keventyminen kuin kiristyminen. Työryhmän esitykset johtaisivat pääsääntöisesti osinkoverotuksen tiukentumiseen ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen aseman heikkenemiseen. Korotus olisi takaisku tavoitteille edistää kotitalouksien osakesäästämistä.