Työtuomioistuin hyväksyi Saarioisten työntekijöilleen antaman tupakointikiellon

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 21.12.2010

Saarioinen-elintarvikekonsernin työpaikoilla kiellettiin vuonna 2008 tupakointi kaikissa yhtiön yksiköissä kiinteistöjen sekä sisätiloissa että tehdasalueella muutoin. Tupakointi kiellettiin työpaikan alueella asiakkailta ja henkilökunnalta, ja kielto koski myös työaikaan kuuluvia taukoja.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL vaati kanteellaan työtuomioistuinta kumoamaan Saarioisten asettaman tupakointikiellon.

Työtuomioistuin katsoi, ettei kielto ylittänyt työnantajan työnjohtovallan rajoja eikä myöskään kohtuuttomasti rajoittanut työntekijöiden henkilökohtaista vapautta. Tuomiossa linjattiin sitä, millainen oikeus työnantajalla on rajoittaa tupakointia työpaikalla.

Lisätietoja:

[Dokumentti TT:2010-145 (676)]