EuroTran Turvallisuus- ja innovaatiopalkinto 2010

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 19.4.2010

EuroTra (The European Transport Training Association) on eurooppalainen maantiekuljetusalan koulutusorganisaatio, jonka jäseninä on johtavia eurooppalaisia maantiekuljetusalan koulutusyhteisöjä. EuroTran perusajatuksena on: ”Palvella maantiekuljetusalaa kehittämällä ja kouluttamalla ihmisiä”.

EuroTran jäseninä on yli 20 johtavaa koulutusorganisaatiota 15 Euroopan maasta. Toiminnan painopisteet ovat:

– maantiekuljetusalalla toimivien henkilöiden kehittäminen ja koulutus,– maantiekuljetusalan imagon parantaminen,

– innovatiivisten koulutusmenetelmien ja työkalujen kehittämisen ja käyttöönototon edistäminen sekä

– liikenneturvallisuuden edistäminen.

Tukeakseen näiden tavoitteiden toteutumista EuroTra on luonut yhteistyössä Volvo Trucksin kanssa Turvallisuus- ja innovaatiopalkinnon tunnustuksena niille yhtiöille, yhteisöille tai yksityisille henkilöille, jotka ovat toiminnallaan edistäneet Euroopan kuljetus- ja logistiikka-alan liikenneturvallisuutta.

EuroTran Turvallisuus- ja innovaatiopalkinnon vaatimukset

Palkintolautakunta, joka koostuu Volvo Trucksin ja EuroTran edustajista, valitsee kerran vuodessa parhaan ehdotuksen, joka täyttää parhaiten kaikki tai useat seuraavista palkinnon myöntämisedellytyksistä:

– ehdotuksella on selkeä yhteys liikenneturvallisuuteen ja sen jatkuvaan kehittämiseen,– ehdotuksella on yhteys henkilöiden koulutukseen ja kehittämiseen,

– ehdotuksella on kuljetusalan ympäristökysymyksiä edistävä vaikutus sekä

– ehdotus on innovatiivinen.

EuroTran jäsenet sekä yhteisöt ja yksilöt, jotka saavat julkista rahoitusta, eivät voi hakea tätä palkintoa.

Ehdotusten käsittely ja palkintoseremonia

Ehdotukset palkintojen saajista pyydetään lähettämään EuroTran sihteeristölle viimeistään 2.8.2010, klo 12:00 mennessä liitteenä olevalla lomakkeella.

Voittaja palkitaan marraskuussa 2010 järjestettävässä palkintojenjakotilaisuudessa 1.000 euron shekillä. EuroTra maksaa voittajan matkustus- ja hotellikulut.

Lisätietoja:

 a

Mari Vasarainen, Autoliikenteen Työnantajaliitto ry, mari.vasarainenalt.fi, puh. 040 511 6959

 a

Harri Nieminen, AEL, harri.nieminenael.fi, puh. 050 5941 661