Ahtaajien lakon rajaukset

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 4.3.2010

AKT ry ja Satamaoperaattorit ry ovat sopineet seuraavista rajauksista koskien tänään AKT:n aloittamaa ahtausalan lakkoa.

Laivoista purettavat lastit:

* Kaikki eläinten rehut ja ravinteet

Satamista luovutettavat lastit:

* Kaikki eläinten rehut ja ravinteet

Purettavista lasteista tulee etukäteen ilmoittaa pääluottamusmiehelle. Näihin lasteihin ei edellytetä poikkeuslupaa.

Lisäksi satamista luovutetaan poikkeusluvalla satamassa tai laivassa olevat:

* Lääkkeet* Sairaalatarvikkeet

* Räjähdysaineet

* Radioaktiiviset aineet

* Muut satamalle tai ympäristölle vaaraa aiheuttavat aineet

 a

Näistä tuotteista tulee pyytää poikkeuslupa kirjallisesti Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:ltä. Sähköposti: arto.sorvaliakt.fi tai fax: (09) 61311266. Luvassa tulee olla: luvan hakija, satama missä tavara on, kyseessä olevan tavaran laatu, yksikön numero, ja mahdollisesti tieto, onko yksikkö laivassa tai satamassa.

Edellä mainitut työt teetetään ahtaajilla ja työssä noudatetaan ahtausalan työehtosopimusta.