Autoliikenteen sovintoehdotus hyväksyttiin – AKT:n lakko loppuu

Autoliikenteen sovintoehdotus hyväksyttiin – AKT:n lakko loppuu

ALT tiedotus (tiedotus a alt.fi), 3.3.2010

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry ovat hyväksyneet valtakunnansovittelija Esa Lonkan toisen, tänään tekemän sovintoehdotuksen autoliikennealojen uusiksi työehtosopimuksiksi. Myös säiliö- ja öljytuotealoja koskeva sovintoehdotus on hyväksytty.Uudet työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2012 saakka. Lähes kaksivuotisen sopimuskauden aikana on neljä erityyppistä palkankorotusta:* 1.4.2010 tai lähinnä sitä: yleis- ja taulukkopalkkakorotus 0,6 %* 1.10.2010 tai lähinnä sitä: taulukkopalkkakorotus 0,7 %

* 1.4.2011 tai lähinnä sitä: taulukkopalkkakorotus 0,6 %

* 1.12.2011 tai lähinnä sitä: yleis- ja taulukkopalkkakorotus, joka määritellään 15.10.2011 mennessä neljän teollisuusalan vuoden 2011 yleiskorotusten keskiarvonaAKT ry:n eilen 2.3. klo 18 aloittamat työtaistelutoimet on todettu osapuolten välisellä sopimuksella päättyneiksi tänään 3.3. klo 15.30. Työt käynnistetään yrityksissä mahdollisimman pian.Työtaistelutoimiin osallistuneiden työntekijöiden pitää palata työhön niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään lauantaina 6.3.2010 normaaliin työvuoroon.Työnantajaliitto tiedottaa jäsenyrityksiään yksityiskohtaisemmin työehtosopimusmuutoksista lähipäivinä.Lisätietoja:[Dokumentti Autoliikennealojen 3.3.2010 hyväksytty sovintoehdotus (158)](tekstiin on tehty osapuolten kesken myöhemmin muutamia teknisiä korjauksia)

[Dokumentti Säiliöauto- ja öljytuotealoja koskeva 3.3.2010 hyväksytty sovintoehdotus (300)](tekstiin on tehty osapuolten kesken myöhemmin muutamia teknisiä korjauksia)

Takaisin