AKT hylkäsi autoliikenteen sovintoehdotukset

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 1.3.2010

AKT hylkäsi autoliikenteen sovintoehdotukset

-Työnantajapuoli hyväksyi sovintoehdotukset

SAK:lainen Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT on tänään hylännyt valtakunnansovittelijan sovintoehdotukset autoliikenteen ja säiliöauto- ja öljytuotealan uusiksi työehtosopimuksiksï.

Maantieliikenteen pysäyttävä lakko alkaa tiistaina 2.3.2010 klo 18.00. Lakon piirissä ovat kaikki suuret henkilö- ja tavaraliikenneyritykset. Lista AKT:n lakon piirissä olevista yrityksistä on liitteenä.

Lakko haittaa merkittävästi maan sisäistä tavara-, polttoaine-, kemikaali- ja linja-autoliikennettä sekä jätteenkuljetuksia. Lakko vaarantaa myös lentokoneiden polttoainetankkaukset. Myös työmatkaliikenne vaikeutuu olennaisesti ja lakko heijastuu lisäksi kaupan palveluihin muutamassa päivässä.

AKT:n toiminta on häikäilemätöntä ja vastuutonta. Muut ammattiliitot ovat osoittaneet sopimusneuvotteluissaan taloustilanteen huomioivaa yhteiskuntavastuuta. AKT hylkäsi tarjouksen, joka olisi tarjonnut teollisuuden yleistä linjaa korkeammat palkankorotukset. Kuljetusalan heikko taloudellinen tila ja alan kustannusten välillinen merkitys koko kansantaloudelle ei ole heijastunut millään tavoin AKT:n vaatimuksiin ja toimintatapoihin, toteaa EK:n johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen.

Autoliikenteen sopimuskorotukset ovat viimeisen kolmen vuoden aikana olleet yhteensä lähes 16 prosenttia. Nousu on selvästi suurempi kuin teollisuuden toimialoilla keskimäärin.

Talouskriisi on heijastunut voimakkaasti kuljetusalaan. Tavaraa kuljetettiin viime vuoden toisella neljänneksellä neljäsosan vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työvoimakustannusten osuus alan kaikista kuluista on 35-60 prosenttia toimialasta riippuen.

Kuorma-autoalan kannattavuus on heikentynyt selvästi viime vuosina ja yritysten keskimääräinen nettotulos on vaihdellut nollan molemmin puolin. Viime vuonna alalta poistui 1500 työpaikkaa ja yrityssaneerausten määrä kaksinkertaistui. Myös linja-autoliikenteessä matkustajamäärät ovat vähentyneet jyrkästi ja suurin osa liikenteestä on tappiollista.

AKT:n ylimitoitetut palkankorotukset heikentäisivät toteutuessaan ennestään alan työllistämisedellytyksiä ja nostaisivat muidenkin toimialojen kuluja talouskriisin oloissa. Kohtuuttomia vaatimuksia vauhditetaan lakolla, joka aiheuttaa suuria vaikeuksia niin yrityksille kuin kansalaisille juuri sillä hetkellä, kun kaikki huomio tulisi kiinnittää talouskasvun edellytysten vahvistamiseen, sanoo Inkeroinen.

AKT toimintatapa ei lupaa hyvää myöskään satamia koskevalle sovittelulle. Vaikuttaa siltä, että liitto on valmis pysäyttämään kaiken liikenteen ja maan ulkomaankaupan vauhdittaakseen kohtuuttomia vaatimuksiaan, toteaa Inkeroinen.

Lisätietoja:

Autoliikennealoja koskeva sovintoehdotus

[Dokumentti Autoliikennealoja koskeva sovintoehdotus 28.2.2010 (AKT hylkäsi) (157)]

[Dokumentti Säiliöauto- ja öljytuotealaa koskeva sovintoehdotus 28.2.2010 (AKT hylkäsi) (301)]

[Dokumentti Lakkovaroitus 5.2.2010 (159)]