PAU uhkaa Kelpo Kuljetus Oy:tä työtaistelulla 4.3.2010 alkaen

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 23.2.2010

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry on antanut 17.2.2010 työtaisteluilmoituksen liittyen PAU ry:n ja Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry:n välisiin tavarankuljetusalan työntekijöiden työehtosopimusneuvotteluihin.

Työtaisteluilmoituksen mukaan PAU ry aloittaa työnseisauksen Kelpo Kuljetus Oy:ssä torstaina 4.3.2010 kello 18, mikäli osapuolet eivät ole saaneet työehtosopimuksen neuvottelutulosta aikaan 3.3.2010 mennessä.