SKAL ry: AKT:n lakkouhittelu vastuutonta

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 9.2.2010

Maantielogistiikan elinkeinopoliittinen edunvalvoja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL yhtyy Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT:n esittämään kritiikkiin, jonka mukaan AKT:n työehtosopimusneuvotteluissa esittämät vaatimukset ovat kohtuuttomia ja lakkovaroituksen jättäminen osoitus häikäilemättömyydestä. AKT:n peräämää jakovaraa ei konkurssien rasittamalla kuljetusalalla ole, eikä sitä ole myöskään Suomen kansantaloudessa.

Yli 6500 kuljetusyrityksen ja yrittäjän puolesta SKAL antaa täyden tukensa ALT:lle sen neuvotellessa AKT:n kanssa autoliikennealoja koskevien työehtosopimusten uudistamiseksi.

SKAL:n tammikuussa julkaistun Kuljetusbarometrin mukaan kuljetusalalla ei ole näkyvissä selviä elpymisen merkkejä. Barometrin tuloksiin viitaten SKAL haluaa korostaa, että vaikean taloustilanteen takia kuljettajien määrä väheni joka viidennessä kuljetusyrityksessä elo-joulukuussa 2009. Kuljettajien määrän vähenemistä keväälle 2010 ennakoi yhä joka kuudes barometriin vastanneista.

SKAL toivoo, että AKT käyttäisi voimavarojaan lakkouhittelun sijasta suomalaisen kuljetuselinkeinon kilpailukyvyn parantamiseen ja kuljettajien työpaikkojen turvaamiseen. Suomalaiset kuljetusyritykset, jotka huolehtivat kaupan ja teollisuuden tavaravirroista, yhteiskunnan polttoainejakelusta ja puhtaanapidosta, tulee säilyttää kilpailukykyisinä.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Iiro Lehtonen, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL


Puh. 040 502 8181