Euroopan riskienarviointikampanja 2009

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 22.4.2009

Riskien arviointi autoliikenteen työpaikoilla 2009

Työturvallisuuskeskuksen autoliikenteen työalatoimikunta kannustaa autoliikenteen työpaikkoja arvioimaan työstä aiheutuvat riskit ja tekemään tulosten perusteella suunnitelman riskien ja vaarojen poistamiseksi. Suunnitelmaa sanotaan työsuojelun toimintaohjelmaksi.

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan tulee yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa selvittää ja tunnistaa järjestelmällisesti työnteon yhteydessä esiintyvät haitta- ja vaaratekijät. Selvittämisessä voidaan käyttää apuna ulkopuolisia asiantuntijoita.

Työkaluja vaarojen tunnistamiseen

Työympäristöriskien arviointiin on tarjolla runsaasti erilaisia menetelmiä. Menetelmiä on koottu Työterveyslaitoksen Menetelmäpakki -sivustolle, josta löytyy menetelmiä sekä eri riskilajien että eri toimialojen riskien tarkasteluun.

Hyvä perustyökalu on Työturvallisuuskeskuksen tarjoama Riskien arviointi työpaikalla, Riski-Arvi 3.0 –tietokonesovellus, joka sisältää työkirjan, viisi tarkistuslistaa työpaikan vaarojen tunnistamiseen ja riskien arvioinnin sekä riskien arvioinnin raportoinnin. Katso lisää Työturvallisuuskeskuksen sivustolta: http://www.ttk.fi – Julkaisut.

Euroopan riskienarviointikampanja 2008-2009

Riskien arviointi on Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kampanjan teemana vuosille 2008-2009.

Kampanjan kansalliselta sivustolta http://www.riskithaltuun.fi löytyy runsaasti tietoa aiheesta ja sivuston kautta voi tilata maksutonta aineistoa yrityksen henkilöstöhallinnolle ja työsuojelutoimikunnalle.

Työturvallisuusterveisin

Autoliikenteen työalatoimikunta

* Mari Vasarainen ja Raila Selenius, Autoliikenteen Työnantajaliitto ry* Jarmo Lahti, Toimihenkilöliitto ERTO ry

* Pertti Sulasalmi ja Jari Kudjoi, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

* Markku Winell, Työturvallisuuskeskus TTK