EuroTran vuoden 2008 turvallisuuspalkinto tsekkiläiselle ohjelmistotalolle

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 18.12.2008

EuroTran Turvallisuuspalkinnon vaatimukset

Palkintolautakunta, joka koostui eurooppalaisten liikenneviranomaisten yhteenliittymän CIECAn, Volvo Trucksin ja EuroTran edustajista, antoi tämän vuoden EuroTran turvallisuuspalkinnon tsekkiläiselle SCS Softwarelle raskaan kaluston Euro Truck -simulaattoripelin suunnittelusta ja tuottamisesta. Pelin todettiin vastanneen parhaiten palkinnolle asetettuja kriteereitä:

* ehdotuksella on selkeä yhteys liikenneturvallisuuteen ja sen jatkuvaan kehittämiseen,* ehdotuksella on yhteys henkilöiden koulutukseen ja kehittämiseen sekä

* ehdotus on innovatiivinen.

Palkintolautakunta kiitti erityisesti peliä siitä, että se on nuorille tuttu median muoto ja oiva koulutuksellinen työkalu, jolla saadaan nuoret kiinnostumaan kuljetusalasta, sen tarjoamista mahdollisuuksista tulevana ammattiurana sekä alalla vallitsevasta ilmapiiristä ja haasteista.

Lisätietoa pelistä: http://www.excalibur-publishing.com

Mikä on EuroTra?

EuroTra on eurooppalainen maantiekuljetusalan koulutusorganisaatio, jonka jäseninä on johtavia eurooppalaisia maantiekuljetusalan koulutusyhteisöjä. EuroTran perusajatuksena on: ”Palvella maantiekuljetusalaa kehittämällä ja kouluttamalla ihmisiä”.

EuroTran jäseninä on yli 20 johtavaa koulutusorganisaatiota 17 Euroopan maasta. Toiminnan painopisteet ovat:

* maantiekuljetusalalla toimivien henkilöiden kehittäminen ja koulutus,* parantaa maantiekuljetusalan imagoa,

* edistää innovatiivisten koulutusmenetelmien ja työkalujen kehittämistä ja käyttöönottamista sekä

* edistää liikenneturvallisuutta.

EuroTran suomalaisia jäseniä ovat Autoliikenteen Työnantajaliitto ja AEL.

Lisätietoja

 a

Mari Vasarainen, Autoliikenteen Työnantajaliitto ry, mari.vasarainenalt.fi, puh. 040 511 6959

 a

Harri Nieminen, AEL, harri.niemienenael.fi, puh. 050 594 1661