EuroTran Turvallisuuspalkinto 2008

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 29.2.2008

EuroTra on eurooppalainen maantiekuljetusalan koulutusorganisaatio, jonka jäseninä on johtavia eurooppalaisia maantiekuljetusalan koulutusyhteisöjä. EuroTran perusajatuksena on: ”Palvella maantiekuljetusalaa kehittämällä ja kouluttamalla ihmisiä”.

EuroTran jäseninä on yli 20 johtavaa koulutusorganisaatiota 17 Euroopan maasta. Toiminnan painopisteet ovat:

* maantiekuljetusalalla toimivien henkilöiden kehittäminen ja koulutus,* maantiekuljetusalan imagon parantaminen,

* innovatiivisten koulutusmenetelmien ja työkalujen kehittämisen ja käyttöönototon edistäminen sekä

* liikenneturvallisuuden edistäminen.

Tukeakseen näiden tavoitteiden toteutumista EuroTra kutsuu yhtiöitä ja yhteisöjä, joilla on toiminnallisia, koulutuksellisia tai tutkimukseen liittyviä yhteyksiä maantiekuljetusalaan, hakemaan EuroTran Turvallisuuspalkintoa.

EuroTran Turvallisuuspalkinnon vaatimukset

Palkintolautakunta, joka koostuu CIECAN, Volvo Trucksin ja EuroTran edustajista, valitsee kerran vuodessa Turvallisuuspalkinnon saajaksi ehdotuksen, joka täyttää parhaiten kaikki tai useat seuraavista vaatimuksista:

* ehdotuksella on selkeä yhteys liikenneturvallisuuteen ja sen jatkuvaan kehittämiseen,* ehdotuksella on yhteys henkilöiden koulutukseen ja kehittämiseen,

* ehdotuksella on kuljetusalan ympäristökysymyksiä edistävä vaikutus sekä

* ehdotus on innovatiivinen.

EuroTran jäsenet eivät voi hakea palkintoa.

Ehdotusten käsittely ja palkintoseremonia

 a
 a

Suomen ehdotukset palkinnon saajaksi pyydetään lähettämään 17.3.2008 mennessä jommalle kummalle EuroTran suomalaisista jäsenistä, Autoliikenteen Työnantajaliitolle ( mari.vasarainenalt.fi) tai AEL:lle ( harri.nieminenael.fi). Voittaja palkitaan EuroTran erillisessä tilaisuudessa syksyllä 2008, johon voittaneen ehdotuksen edustaja kutsutaan. Kunniakirjan lisäksi voittaja saa 1000 euron palkinnon.

EuroTran Turvallisuupalkinnon voittivat vuonna 2007 Suomen Ilmatieteenlaitos ja Tiehallinto yhteisellä Varo-palvelullaan.

Liikenneonnettomuuksien ehkäiseminen

”Olemme esitelleet EuroTran Turvallisuuspalkinnon edistääksemme liikenneturvallisuutta yleensä ja erityisesti koulutuksen avulla tapahtuvaa liikenneturvallisuustyötä. Uskomme, että EuroTran Turvallisuuspalkinnolla on myönteinen vaikutus liikenneonnettomuuksien ehkäisemiseksi”, sanoo EuroTran puheenjohtaja Caj Luoma.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset kilpailuun

 a

Mari Vasarainen, Autoliikenteen Työnantajaliitto ry, mari.vasarainenalt.fi, puh. 09-4789 9372

 a

Harri Nieminen, AEL, harri.nieminenael.fi, puh. 09-5307 280