EuroTran Turvallisuupalkinto Suomeen VAROlle

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 18.9.2007

Ilmatieteenlaitoksen ja Destian yhteisprojekti tieliikenteen VARO reittiennuste- ja varoituspalvelu sai EuroTran Turvallisuuspalkinnon perjantaina 14.9.2007. Palkintoa olivat Brysselissä vastaanottamassa Ilmatieteenlaitoksen pääjohtaja Pekka Plathan ja Destian yksikön päällikkö Sampo Hietanen. Samassa tilaisuudessa julkistettiin EuroTran kehittämä koulutusopas kuljettajien ammattipätevyysdirektiivin mukaisen koulutuksen toteuttamiseksi.

EuroTran Turvallisuuspalkinnon vaatimukset

Palkintolautakunta, joka koostui eurooppalaisten liikenneviranomaisten yhteenliittymän CIECAn, Volvo Trucks’n ja EuroTran edustajista, valitsi suomalaisen Varopalvelun, koska se vastasi parhaiten kilpailulle asetettuja kriteereitä:

* ehdotuksella on selkeä yhteys liikenneturvallisuuteen ja sen jatkuvaan kehittämiseen,* ehdotuksella on yhteys henkilöiden koulutukseen ja kehittämiseen sekä

* ehdotus on innovatiivinen.

Varopalvelu on ammattikuljettajien tarpeisiin kehitetty ajantasainen reittiennuste- ja varoituspalvelu päätieverkolle. Varopalvelu auttaa reittisuunnittelussa ja antaa ennakkotiedon ajojärjestelijöille, kuljetusjohdolle ja kuljettajille reitillä olevista sää- ja keliolosuhteista sekä liikenteen häiriöistä, kuten onnettomuuksista ja tietöistä. Varopalvelu varoittaa kuljettajia myös nopeasti muuttuvista sää- ja keliolosuhteista sekä reitille tulevista tai reitillä jo olevista häiriöistä. Varopalvelun tavoitteena on lisätä liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta ennakoinnin kautta.

Mikä on EuroTra?

EuroTra on eurooppalainen maantiekuljetusalan koulutusorganisaatio, jonka jäseninä on johtavia eurooppalaisia maantiekuljetusalan koulutusyhteisöjä. EuroTran perusajatuksena on:

”Palvella maantiekuljetusalaa kehittämällä ja kouluttamalla ihmisiä”.

EuroTran jäseninä on yli 20 johtavaa koulutusorganisaatiota 17 Euroopan maasta. Toiminnan painopisteet ovat:

* maantiekuljetusalalla toimivien henkilöiden kehittäminen ja koulutus,* parantaa maantiekuljetusalan imagoa,

* edistää innovatiivisten koulutusmenetelmien ja työkalujen kehittämistä ja käyttöönottamista sekä

* edistää liikenneturvallisuutta.

EuroTran suomalaisia jäseniä ovat AEL ja Autoliikenteen Työnantajaliitto.