EuroTran Turvallisuuspalkinnon saaja haussa

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 9.1.2007

EuroTra on eurooppalainen maantiekuljetusalan koulutusorganisaatio, jonka jäseninä on johtavia eurooppalaisia maantiekuljetusalan koulutusyhteisöjä. EuroTran perusajatuksena on: palvella maantiekuljetusalaa kehittämällä ja kouluttamalla ihmisiä.

EuroTran jäseninä on yli 20 johtavaa koulutusorganisaatiota 17 Euroopan maasta. Suomesta jäseninä ovat Autoliikenteen Työnantajaliitto ry ja AEL. Toiminnan painopisteet ovat:

* maantiekuljetusalalla toimivien henkilöiden kehittäminen ja koulutus,* parantaa maantiekuljetusalan imagoa,

* edistää innovatiivisten koulutusmenetelmien ja työkalujen kehittämistä ja käyttöönottamista sekä

* edistää liikenneturvallisuutta.

Tukeakseen näiden tavoitteiden toteutumista EuroTra kutsuu yhtiöitä ja yhteisöjä, joilla on toiminnallisia, koulutuksellisia tai tutkimukseen liittyviä yhteyksiä maantiekuljetusalaan, hakemaan EuroTran Turvallisuuspalkintoa.

EuroTran Turvallisuuspalkinnon vaatimukset

Palkintolautakunta, joka koostuu CIECAn, Volvo Trucksin ja EuroTran edustajista, valitsee kerran vuodessa parhaan ehdotuksen, joka täyttää parhaiten kaikki tai useat seuraavista vaatimuksista:

* ehdotuksella on selkeä yhteys liikenneturvallisuuteen ja sen jatkuvaan kehittämiseen,* ehdotuksella on yhteys henkilöiden koulutukseen ja kehittämiseen sekä

* ehdotus on innovatiivinen.

EuroTran jäsenet eivät voi hakea palkintoa.

Ehdotusten käsittely ja palkintoseremonia

Ehdotukset suomalaisten palkintojen saajista pyydetään lähettämään 16.2.2007 mennessä EuroTran jommalle kummalle suomalaiselle jäsenelle, Autoliikenteen Työnantajaliiton Mari Vasaraiselle tai AEL:n Harri Niemiselle (yhteystiedot alla).

Voittaja julkaistaan ja palkitaan EuroTran yleiskokouksessa kesäkuussa 2007. Kunniakirjan lisäksi voittaja saa 1000 euron palkinnon.

Lisätietoja

 a
 a

* Mari Vasarainen, Autoliikenteen Työnantajaliitto ry, mari.vasarainenalt.fi, puh. 040 511 6959* Harri Nieminen, AEL, harri.nieminenael.fi, puh. 050 594 1661

* EuroTran kotisivuilta