SEL ilmoittanut tukevansa AKT:n lakkoa

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 7.3.2006

Suomen Elintarviketyöläisten liitto on antanut 6.3.2006 seuraavan kiertokirjeensä AKT:n lakon johdosta:

”Suomen Elintarvityöläisten Liiton talousneuvosto käsitteli kokouksessaan 6.3.2006 Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n 5.3. aloittamaa lakkoa ja päätti antaa ohjeet ammattiosastoille ja pääluottamusmiehille, miten toimia AKT:n lakon aikana.

Autonkuljettajat kuuluvat lakon piiriin siinä laajuudessa kuin AKT on ilmoittanut (liite 1. AKT).

Teollisuuden ja panimoiden autonkuljettajat, joihin sovelletaan Suomen Elintarvityöläisten Liiton työehtosopimusta, ovat lakon ulkopuolella.

Suomen Elintarviketyöläisten Liiton jäsenet eivät käsittele lakonalaisia kuljetuksia eivätkä myöskään kerää niitä.

SEL kehottaa luottamusmiehiä pysäyttämään AKT:n lakonalaisten yritysten osalta tavaran purkamisen ja keräilyn työpaikoilla torstaina 9. maaliskuuta alkaen, ellei kuljetusalan liittojen välillä ole syntynyt työehtosopimusta sitä ennen.

Pääluottamusmiesten on työpaikkakohtaisesti käytävä läpi AKT:n lakon piirissä olevat yritykset työnantajan kanssa. Samalla tulee ilmoittaa, että selliläiset eivät pura eivätkä keräile AKT:n lakon piirissä olevien yritysten kuljetuksia, mikäli lakko edelleen jatkuu 9.3.2006.Konserniyritysten pääluottamusmiesten ja konsernien vastuutoimitsijoiden (liite 2.)tulee sopia yhtenäisistä toimintatavoista eri toimipisteissä.

Miksi SEL tukee?

Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT:n esitys antaisi työnantajalille lähes rajattoman mahdollisuuden käyttää osa-aikaisia, määrä-aikaisia ja kutsuttavia työntekijöitä.SEL haluaa osaltaan tukea AKT:n kamppailua alan osa-aikaistamisen välttämiseksi.

liittopuheenjohtaja


Veli-Matti Kuntonen”