Kuorma-autoala kampanjoi liikenneturvallisuudesta

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 13.1.2006

Kuorma-autoalan järjestöt kampanjoivat raskaan liikenteen turvallisuuden kohentamiseksi. Tavoitteena on parantaa kuljetusalan asenteita ja vastuuntuntoa sekä nostaa turvallisuus alalla työskentelevien, kuljetusyritysten ja asiakkaiden arvostamaksi ominaisuudeksi. ”Tonneittain vastuuta” -teemalla kampanja tähtää käytännössä aluksi raskaan liikenteen nykyistä parempaan nopeusrajoitusten noudattamiseen ja riittävien turvavälien pitämiseen. Liikennekäyttäytyminen on raskaalle liikenteelle myös tärkeä imagokysymys, kampanjatahot toteavat.

Kampanjan painoarvoa lisää se, että sen toteuttavat yhteistyössä yrittäjien, työnantajien ja työntekijöiden järjestöt sekä alan kaupallisia tahoja. Kampanjaosapuolet haluavat tukea yhteisesti valtakunnallisten liikenneturvallisuustavoitteiden saavuttamista ja saada liikenneturvallisuus kohenemaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Alan järjestöt haluavat kampanjalla toteuttaa sisäisen ryhtiliikkeen ja puuttua itse eniten arvostelua herättäneisiin asioihin eli raskaan liikenteen käyttämiin nopeuksiin ja turvaväleihin.

Järjestöt haluavat tähdentää jäsenilleen,

* että kuorma-autojen suurin sallittu ajoneuvokohtainen nopeus on Suomessa 80 kilometriä tunnissa;

* että EU:n direktiivin sallimaa nopeudenrajoittimen säädäntänopeutta 90 km/h pidetään sopivana ja perusteltuna;

* että nopeuslisän käyttötarkoitus näyttää ajoittain unohtuvan, eikä muisteta sen olevan ainoastaan hetkelliseen käyttöön.

Kampanjalla halutaan kitkeä pois tapa ajaa niin sanotusti rajoitinta vastaan. Se on paitsi laitonta, myös epätaloudellista ja lisää turvallisuusriskiä. Suurempi nopeus lisää myös mahdollisen onnettomuuden seurauksia, järjestöt toteavat.

Kampanjan toiseksi kärjeksi on valittu riittävien turvavälien pitäminen. Raskaiden yhdistelmien suurten massojen vuoksi niiden pysäyttämismatka on henkilöautoliikennettä pidempi erityisesti liukkailla keleillä. Tämä edellyttää riittävää etäisyyttä edellä ajavaan. Toisaalta raskas liikenne tarvitsee myös turvavälin, jota muu liikenne ei aina huomaa jättää.

Kampanjan ensi vaiheen tarkoitus on nostaa esiin turvallisuus, herättää keskustelua ja vaikuttaa asenteisiin.

Tähän pyritään:

* Teiden varsien jättitaulujen avulla. Taulut ovat tammikuun 9. päivän jälkeen esillä kuukauden ajan.

* Kampanjajulisteita jaetaan raskaan liikenteen kuljettajien käyttämiin tauko-, kahvila- ja ruokailutiloihin.

* Ajoneuvojen sivulaseihin liimattavaksi on tuotettu kuljettajaa turvallisuudesta muis-tuttava kaksipuolinen tarra.

* Kampanjatunnus tulee näkymään lisäksi osapuolten kirjeenvaihdossa.

Raskaan liikenteen turvallisuus on hyvin monien tekijöiden summa. Osaan, kuten liikennekäyttäytymiseen, kuljetusala voi itse vaikuttaa. Liikenneympäristön turvallisuustasoon tai muun liikenteen käyttäytymiseen vaikuttaminen edellyttää yhteistyötä poliittisten päättäjien, viranomaisten ja muiden tahojen kanssa.

Kampanjaa on tarkoitus jatkaa sitouttamalla yritykset henkilökuntineen tuottamaan turvallisia palveluja. Tavoitteena on myös saada kuljetusasiakkaat arvostamaan ja osoittamaan yhteiskuntavastuunsa hankkimalla turvallisia kuljetuksia, eikä nykytapaan vain halvimpia. Samaan tähtää eduskunnassa parhaillaan valmisteilla oleva lakiesitys vastuun jakamisesta kuljetusketjussa.

”Tonneittain vastuuta” -kampanjan toteuttavat Autoliikenteen Työnantajaliitto (ALT) ry, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, Rahtarit ry, Kuljetuskeskusten Liitto KKL ry ja A-Vakuutus Oy.

Lisätietoja:

ALT: toimitusjohtaja Hannu Parvela, (90) 4789 9480SKAL: puheenjohtaja Ahti Myllys, 0400 653 747

AKT: työsuojelusihteeri Pertti Sulasalmi, 0400 665 502

Rahtarit: puheenjohtaja Kimmo Puntti, 0400 452 778

KKL: puheenjohtaja Turkka Hvitfelt, 0400 829 620

A-Vakuutus: markkinointipäällikkö Arto Soini, 0400 536 419