Digitaaliset ajopiirturit pakollisiksi toukokuussa 2006

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 12.1.2006

Euroopan unionin neuvoston ja parlamentin välinen sovittelukomitea pääsi joulukuussa sopuun digitaalisen ajopiirturin käyttöönotosta. Digipiirturit tulevat pakollisiksi uusina rekisteröitäviin kuorma- ja linja-autoihin toukokuussa 2006. Neuvoston ja parlamentin on vielä hyväksyttävä sovinto.

Sovittelussa päätettiin lausumasta, jonka mukaan lopullinen teksti julkaistaisiin EU:n virallisessa lehdessä huhtikuussa. Määräys tulee voimaan 20 päivää sen jälkeen, kun teksti on julkaistu.

Digipiirturin käyttöönottoa on lykätty useaan otteeseen. Neuvoston asetus digitaalisista ajopiirtureista on ollut voimassa elokuusta 2004 saakka, mutta sen soveltamista on siirretty laitteiden saatavuusongelmien takia.

Suomessa digitaalisia ajopiirtureita saa ja niitä on asennettukin ajoneuvoihin. Myös piirturikortteja on saanut jo viime kesästä saakka.

Digitaalinen ajopiirturi tulee olla pääsääntöisesti kaikissa yli 3,5 tonnia painavissa kuorma-autoissa ja busseissa. Vaatimus koskee ensikertaa käyttöönotettavia ajoneuvoja sekä niitä ajoneuvoja, joihin ajopiirturi joudutaan vaihtamaan esimerkiksi laitteen rikkouduttua.